Regulamin Pokoi Gościnnych

 1. Zameldowanie w obiekcie odbywa się od godz. 14.00 – 22.00.
 2. Pokój jest wynajmowany na doby noclegowe.
 3. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do 10.00 w dniu następnym. Płatność za cały pobyt należy uiścić nie później niż w dniu przyjazdu.
 4. W celu przedłużenia pobytu, należy zgłosić/zadzwonić do właściciela najpóźniej do godziny 09.00 dnia, w którym upłynął termin najmu pokoju.
 5. Pokoje Gościnne uwzględniają życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 6. W przypadku niewymeldowania się gościa do godziny 10.00 zostanie on obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać na jego terenie jedynie za zgodą właściciela obiektu po okazaniu dokumentu tożsamości, w godzinach 10.00-22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju po g. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju.
 8. W Pokojach Gościnnych obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach 22.00-07.00 szczególnie w częściach wspólnych.
 9. Pokoje Gościnne mają prawo odmówić noclegu:
  – gościom, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulamin
  – gościom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  – gościom nie legitymującym się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy).
 10. Pokoje Gościnne mają prawo usunąć z terenu obiektu gości rażąco naruszających regulamin, bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany nocleg.
 11. Na życzenie gościa świadczymy usługi:
  – przechowywania bagażu, rowerów gości zameldowanych (bezpłatnie)
  – udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 13. W całym budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Każde złamanie tego zakazu będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 500 zł.
 14. Ewentualne usterki prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie.
 15. Pokoje gościnne nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pozostawione w pokojach lub w innych miejscach na jego terenie.
 16. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt chyba, że były inne ustalenia.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, palników gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 18. Personel ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. W przypadku zgubienia klucza gość zostanie obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika (50 zł).
 20. Prosimy o ściągnięcie pościeli po zakończonym pobycie.
 21. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 22. Personel Pokoi gościnnych dołoży wszelkich starań, aby Państwa pobyt był jak najbardziej komfortowy, a usługi przez nas świadczone były na jak najwyższym poziomie. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, prosimy o zgłaszanie uwag do recepcji.
 23. W trosce o Państwa bezpieczeństwo obiekt jest monitorowany.
 24. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, Zarządca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.
 25. Na terenie ośrodka wyznaczono bezpłatne miejsca do parkowania, przypisane do konkretnego apartamentu.

Życzymy miłego pobytu.